სხვა საქველმოქმედო აქტივობები

კომპანიის სოციალური აქტივობები, რომლებიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ რუსთავის და კასპის რეგიონებით, მოიცავს როგორც კულტურულ თუ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, ასევე საგანმანათლებლო პროექტებს და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების პროგრამებს, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ინერგება. ყოველივე ეს ხაზს უსვამს ჩვენს წვლილს საზოგადოების კეთილდღეობის ხელშეწყობაში.

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია საერთაშორისო ჯგუფის სტრატეგიის და კორპორატიული მისიის მიხედვით მუშაობს, სადაც უმეტესად ყურადღება ექცევა შემდეგ მიმართულებებს:

  • განათლება

  • სკოლების რეკონსტრუქცია

  • ეკლესიების მშენებლობა