კონტაქტი

სათაო ოფისი

ალ. ყაზბეგის გამზ. #21
0160 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2 474747
 

ცემენტის რეალიზაცია

ტელ:  +995 32 2 474747 
sales@heidelbergcement.ge

ბეტონის რეალიზაცია

ტელ: +995 32 2 436436
info@heidelbergbeton.ge

შესყიდვები

ტელ:  +995 32 2 474747
purchasing@heidelbergcement.ge

ადამიანური რესურსები/ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება

ტელ:  +995 32 2 474747 
vacancy@heidelbergcement.ge

მარკეტინგი და კომუნიკაციები

ტელ:  +995 32 2 474747
communication@heidelbergcement.ge